پاسپورت اوکراین

شرایط تهیه پاسپورت اوکراین

فعالیت های امور مهاجرت و اخذ اقامت اوکراین دارای شامل مراحل زیر میباشد تا نهایتا به اخذ پاسپورت در اوکراین منجر شود:

 

√ ازدواج

  تحصیل

  کار

  سرمایه گذاری 

لازم به ذکر است:

مقدار هزینه مهاجرت به اوکراین و اقامت دایم اوکراین، بستگی به روش های انتخابی مهاجرت دارد.
متقاضی که در ابتدا خواهان تهیه پاسپورت در اوکراین می باشد و نمی خواهد حداقل مراحل اقامت موقت و دایم را طی کند، باید هزینه بیشتری نسبت به سایر روش ها پرداخت نماید که در عوض امکان رفت و آمد بدون ویزا به کشور های اروپایی را اخذ نماید.