<< ویزای EB4 آمریکا >>


1395/10/11 | نوشته ی: مدیر سایت |   1188


EB4 Visa گرین کارت آمریکا برای مبلغین مذهبی‌ چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد ؟

ویزای EB4 یک نوع ویزا مهاجرت است که برای کارکنان خارجی‌ است که می خواهند برای کار کردن مذهبی‌ به ایالت متحده مهاجرت کنند . متقاضیان باید ثابت کنند که : 1- آنها عضو یک باور مذهبی‌ حداقل در ۲ سال گذشته بوده‌اند . 2- که آنها در یک سازمان رسمی‌ و شناخته شده کار می کنند . 3- به عنوان یک کشیش (مذهبی‌ حرفه ای ، یا آنهایی که در مذهب دیگری کار می کنند دیگر شامل آنها از تاریخ ۶ ماه مارس ۲۰۰۹ ، نمی‌شود)


گروههای مذهبی‌ به اجتماعاتی‌ گفته می شود که به صورت تشکیلاتی اداره شود ، نوع باور آنها شناخته شده باشد ، اصول مشخصی را دنبال کنند و مراسم مذهبی‌ برگزار کنند . برای اثبات عضویت فرد در گروه مذهبی‌ خاص ، ایشان باید در جلوی دیگر اعضا سوگند یاد کند . سازمانی دارای شرایط یک سازمان مذهبی‌ خواهد بود که به صورت وقف سازمانده ای‌ شده باشد . چنین سازمان هایی‌ از دادن مالیات معاف خواهند بود . بیشترین کسانی که برای این نوع ویزا درخواست می کنند کشیشان هستند . یک مذهبی‌ حرفه ای کسی‌ است که در زمینه مذهبی‌ به صورت حرفه ای مشغول به کار باشد . داشتن حداقل مدرک کارشناسی لازم است . تجربه کاری می تواند کمبودهای آموزشی را جبران کند . دیگر کارکنان مذهبی‌ به افرادی‌ گفته می شود که کارهای سنتی‌‌ مذهبی‌ انجام می دهند ، یا جزء تعلیم دهنده مذهبی‌ ، مبلغین و مترجمین مذهبی‌ است . این کارکنان مذهبی‌ می توانند استخدام یک سازمان وقف مذهبی‌ باشند .

چه وقتی‌ می شود برای ویزای ‌ EB4 درخواست داد ؟ بر خلاف دیگر ویزاهای کاری ، این نوع ویزا معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمی رسد ، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای ، EB1 به محض این که تقاضای این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است . این نوع ویزا نیازی به ارزیابی بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد . روند این کار ظرف چند ماه انجام می شود .

مزیت و محدودیت ویزای EB4 چیست ؟ یکی‌ از مزایای این نوع ویزا این است که نیاز به داشتن پذیرش کاری نیست . روند کاری این نوع ویزا بسیار سریع خواهد بود . این نوع ویزا بیشتر برای کشیشان است . بنا بر این تمام کارکنان مذهبی‌ نمی توانند برای آن در خواست کنند .

یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام اقدام برای ویزای EB4 کند؟ گرفتن این ویزا سختی ها و پیچیده گی های خاص خود را دارد . حتی هنگامی که تقاضای شما تمام مدارک لازم را شامل شود ، این مدارک باید بصورت منطقی‌ و منظم ارائه شوند که توجه افسر اداره مهاجرت را جلب کند . مخصوصا در شرایطی که ممکن است کار مورد نظر در زمینه تخصصی بودن شکی‌ درآن وجود داشته باشد و شخص درخواست کننده مدرک معمول را ندارد ، داشتن یک وکیل متبحر در امور مهاجرت بسیار لازم است که بتواند یک پرونده قوی و متقاعد کننده ارائه دهد . پرداختن به جزئیات بسیار مهم و الزامی است . داشتن آگاهی‌ کامل با قوانین اداره مهاجرت و این که آنها به دنبال چه چیز هستند . می تواند کمک زیادی به درخواست کننده گان این نوع ویزا کند .

تماس با ما : برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای EB4 و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهنده گی در دفتر حقوقی change2thebest  تماس حاصل نمایید .