<< ویزای EB2 آمریکا >>


1395/10/10 | نوشته ی: مدیر سایت |   1529


 

ویزای گرین کارت EB2 آمریکا یک ویزای گرین کارت مبتنی بر اشتغال است و برای مهاجران با تخصص بالا دارای اعتبار بین المللی در زمینه تخصصی خودشان تدارک دیده شده است و نیازمند مدارک دال بر جایزه معتبر بین المللی یا شاخص های دیگر از جمله آثار منتشر شده می باشد-مهم ترین چیز درباره ویزای EB2 این است که کلمه «استثنایی» برای کلیه متقاضیان آن باید صدق کند.

ویزاهای EB2 به سه دسته تقسیم می شوند:

ویزای EB2(A) برای داوطلبان دارای «مدارک عالی» (کارشناسی ارشد یا بالاتر) با پیشنهاد استخدام از طرف یک شرکت آمریکایی،
ویزای EB2(B) برای داوطلبانی که توانایی «استثنایی» از خود در هنر، علوم یا تجارت نشان دهند (با پیشنهاد استخدام از جانب یک شرکت آمریکایی)،
ویزای EB2(C) برای داوطلبانی که دارای «توانایی استثنایی» هستند یا می توانند ثابت کنند که حضورشان در آمریکا منافع ملی برای آن کشور در پی دارد.

 

شرایط اخذ ویزای EB2

متقاضیان ویزا باید مستندات علمی مدرک دانشگاهی عالی از آمریکا یا معادل آن را از یک کشور خارجی ارائه کنند؛ مدارک علمی رسمی که نشان دهنده مدرک کارشناسی آمریکا یا مدرک معادل خارجی باشد؛ و مستنداتی را به شکل نامه از کارفرمایان کنونی یا سابق خود ارائه کنند که نشان دهد آن ها دست کم پنج سال سابقه کار بدون وقفه بالاتر از کارشناسی (لیسانس) در زمینه تخصصی خود دارند.

کارمندان حرفه های دارای مدارک دانشگاهی عالی یا معادل آن ها

درخواست به کارگیری فرد حرفه ای دارای مدرک عالی را هنگامی می توان ارائه کرد که آن شغل به مدرک عالی (بالاتر از کارشناسی) نیاز داشته باشد و فرد خارجی دارای چنین مدرکی یا معادل آن می باشد.

درخواست باید به همراه مستنداتی از جمله سوابق رسمی تحصیلی دانشگاهی باشد که نشان دهد فرد خارجی دارای مدرک عالی از آمریکا یا مدرک معادل خارجی آن و یا مدرک رسمی خارجی و نامه از طرف کارفرمای کنونی یا قبلی است که نشان می دهد فرد خارجی دست کم پنج سال سابقه کار بدون وقفه در زمینه تخصصی خود با مدرک بالاتر از کارشناسی را دارد.

توانایی استثنایی در علوم، هنر یا تجارت

این دسته بندی به آن هایی اطلاق می شود که «به دلیل داشتن توانایی استثنایی خود در علوم، هنر یا تجارت، کم شایانی به منافع اقتصادی، فرهنگی، یا آموزشی یا رفاه آمریکا خواهد کرد.» برای نیل به این دسته بندی، فرد باید مستندات مربوط به سه مورد از موارد زیر را ارائه کند:

سوابق تحصیلی رسمی که نشان دهد فرد خارجی دارای مدرک دانشگاهی، مدرک پایان دوره، گواهی یا چیزی شبیه به آن از یک دانشکده، دانشگاه، مرکز یا نهادهای یادگیری دیگر مربوط به زمینه توانایی استثنایی می باشد.
نامه هایی که به صورت مستند نشان دهد فرد دارای دست کم ده سال تجربه تمام وقت در زمینه مورد تصدی را دارد،
جواز اشتغال به کار برای حرفه و یا گواهی نامه حرفه یا شغل خاص،
شواهدی که ثابت کند فرد خارجی بابت خدماتی که حاکی از توانایی استثنایی وی می باشد حقوق یا دست مزدی دریافت کرده است،
شواهد مربوط به عضویت در انجمن حرفه ای،
خوش نامی بابت دستاوردها و انجام کاری شگرف در زمینه صنعت یا زمینه های دیگر نزد همکاران، نهادهای دولتی، حرفه ای یا سازمان های تجاری.
اگر معیارهای بالا در خصوص حرفه فرد صدق نکنند، شواهد مشابه دیگر نیز قابل قبول هستند.