<< اسپانسرشیپ کانادا >>


1395/09/24 | نوشته ی: مدیر سایت |   908


 

 

اگر شما مقیم و یا سیتیزن کانادا بوده و بالای ۱۸ سال داشته باشید می‌توانید افراد خاصی را تحت کلاس خانوادگی به کانادا بیاورید و آنها هم اقامت دائم کانادا را دریافت کنند.  اسپانسرشیپ کانادا در زمینه ویزاهای کلاس فامیلی شامل موارد زیر میشود:

هر کدام از این افراد که اسپانسر شوند میتوانند در کانادا زندگی کنند و یا تحصیل و کار کنند و فرد اسپانسر کننده با امضای قرارداد یا همان undertaking تعهد به تامین هزینه‌های خوراک و پوشاک و مسکن فرد اسپانسر شونده در مدت زمان مشخص را می‌دهد. در بخشی از این تعهدنامه شما تضمین می‌کنید که فرد اسپانسر شونده از دولت کانادا درخواست کمک هزینه زندگی نخواهد کرد و اگر این کار را کنند شما ملزم به عودت آن به دولت خواهید بود. اگر در استان های غر از کبک هستید این قرارداد را با IRCC یا همان اداره مهاجرت کانادا و اگر در استان کبک هستید با MIDI یا همان اداره مهاجرت استان کبک خواهید بست. قرارداد agreement مجزایی هم بین فرد اسپانسر کننده و فرد اسپانسر شونده باید امضا شود تا دولت مطمئن شود که طرفین مسولیت های خود را خوب میدانند.

 در حال حاضر معمولا سالیانه ۱۰ هزار پرونده قبول میشود. 

 

اگر در یکی از شرایط زیر باشید ممکن است امکان اسپانسر کردن فرد جدیدی را نداشته باشید:

 

همسر یا شریک زندگی

هدف این طرح این است که اعضای خانواده ها را در کانادا متحد نماید. این برنامه به افراد مقیم و یا سیتیزن کانادا اجازه میدهد که همسر یا شریک زندگی (کسی که یک سال و بیشتر با او زندگی کرده باشید) را به کانادا بیاورند. اداره مهاجرت باید شرایط فرد اسپانسر کننده و فرد اسپانسر شونده را تایید کند تا این ویزا به وی تعلق بگیرد. برای اخذ ویزا در این روش باید فرد اسپانسر کننده و اسپانسر شونده اثبات کنند که در یکی از این شرایط هستند: Spouse Common-law Partner Conjugal Partner همچنین کشور کانادا هر یک از سه حالت ذکر شده را برای هم جنس ها هم می‌پذیرد.

 

 

شرایط اسپانسر شونده 

لطفا دقت کنید که تعهدی که شما امضا میکنید بدون قید و شرط بوده و در صورت وجود هر گونه مشکلی شما مسول خواهید بود. اگر زوج با هم تعهد نامه را امضا کرده اند و پس از آمدن والدین از هم جدا شوند هم چنان هر دو آنها نسبت به بندهای تعهد نامه متعهد هستند. اگر هر کدام از افراد اسپانسر کننده قصد دارند که پرونده اسپانسرشیپی را بازپس بگیرند باید پیش از صدور اقامت دائم یا همان کارت پی آر اقدام کنند.  

 

چه افرادی امکان اسپانسر کردن والدین را ندارند:

افرادی که به دولت بدهی دارند افرادی که از دولت کمک هزینه ( ولفر)‌ میگیرند و ناتوان جسمی نمیباشند. افرادی که بر علیه یکی از اقوام درجه بک خود جرم جدی را مرتکب شده باشند. در زندان باشند تا حکم تعقیب علیه آنها صادر شده باشد. حداقل درآمد لازم ( LICO + 30%) را در سه سال منتهی به اسپانسرشیپ نداشته باشند.  

 

 

شرایط اسپانسر شونده

 

شرایط مورد نیاز برای رابطه بین افراد فرد

اسپانسر شونده باید اگر فرزند توسط فردی به غیر از همسر به فرزندی خوانده شده است فرزند بیولوژیکی والدین باشد (یا) فرزند خوانده والدین باشد.