<< حقایق ایرلندی >>


1395/09/04 | نوشته ی: مدیر سایت |   2014


1.میانگین قدی مردان ایرلندی 176 سانتی متر می باشد.

                                                 میانگین قدی مردان ایرلند                                                    

 

2.میانگین قدی زنان ایرلندی 167 سانتی متر می باشد.

                                زنان ایرلندی

 

3. 90% از ایرلندی ها کاتولیک میباشند ولی تنها 30% از این آمار به کلیسا می روند.

                                مذهب در ایرلند

 

4. 9% از جمیعت ایرلند به صورت مادرزاد مو قرمز هستند.

                                ایرلندی های مو قرمز

5. ماه می خشک ترین و کم آب ترین ماه سال در ایرلند می باشد.

                                ایرلند

 

6. 57% از ایرلندی ها از عینک یا لنز طبی استفاده می کنند.

                               

7.  حیوانات خانگی در ایرلند از محبوبیت خاصی برخوردارند. تعداد گربه ها نسبت به سگها 2 به 1 است.

                               حیوانات خانگی در ایرلند

 

8. میانگین تداوم ازدواج در ایرلند 13 سال می باشد.

                                

9. ایرلند تنها کشوریست که یک ساز ملی برای خود دارد. ساز چنگ ساز ملی کشور ایرلند می باشد که نماد ملی ایرلند هم می باشد.

                               ایرلند کار

10. ایرلند سومین جزیره بزرگ اروپا و بیستمین جزیره در جهان است.

 

                              جزیره ایرلند