<< ثبت رکوردی جدید در تعداد مهاجران و پناهندگان کانادا >>


1395/08/09 | نوشته ی: مدیر سایت |   1163


آژانس آمار کانادا اعلام کرد با ثبت رکوردی جدید در تعداد مهاجران و پناهندگان که وارد کانادا شده اند، جمعیت رسمی در اول جولای امسال از 36 میلیون نفر گذشت. آمار نشان می دهد جمعیت کشور در مقایسه با یکسال پیش از آن 437815 افزایش داشته است. این رقم بصورت مطلق بیشترین افزایش جمعیت سالانه در کشور از سال 1988 به اینسو می باشد، که نرخ رشد آن را به 1.2 درصد رسانده است. به قول داگ پورتر "این رشد یکی از بالاترین نرخ ها از سالهای 1950 به اینسو می باشد، اگر چه بخش بزرگی از آن مدیون مهاجران می باشد".

در این یکسال 320932 نفر مهاجر وارد کانادا شده اند، که بیش از 30 هزار پناهنده سوری هم در زمره آنان می باشند. آژانس آمار کانادا می گوید "کشور از سالهای 1910، که غرب کانادا به روی نوآمدگان باز شد، به این طرف شاهد چنین تعدادی از مهاجر در یکسال نبوده است". 

بعضی دیگر از یافته های این آمار عبارتند از:

- در میان ایالات کشور، اونتاریو با 13.9 میلیون نفر و کبک با 8.3 میلیون نفر بیشترین جمعیت را دارند.
- در میان رده های سنی، رده سنی 50 تا 54 ساله، با 2 میلیون 711 هزار و 318 نفر پرجمعیت ترین محسوب می 
شود.
- میانگین سن کانادایی ها 40.6 سال است که کمی نسبت به رقم سال گذشته افزایش نشان می دهد.
- تعداد جمعیت رده سنی 95 تا 99 ساله، به بیش از 56 هزار نفر رسیده است.
- تعداد 100 ساله با بالاها در کانادا 7345 است.

 

ترجمه شده توسط مدیر سایت

آیا میدانید اولین راه جهت اقدام برای ویزای کانادا تکمیل فرم مشاوره رایگان میباشد؟