<< ویزای work permit >>


1395/07/13 | نوشته ی: مدیر سایت |   3921


Federal work permit

این ویزا شامل مدیران – پزشکان- صاحبان مشاغل می باشد. کسانی که سابقه کار مدیریتی داشته باشند. 
     متقاضی باید شرایط یک فرد مدیر را در کشور خود داشته باشد.
     داشتن اموال نقدی و غیر نقدی معادل 400،000 دلار کانادا.
از مزایای این ویزا: