<< لیست جدید قیمت های برنامه ی PEQ اعلام شد >>


1395/06/27 | نوشته ی: مدیر سایت |   1029


 

١- طراحى صنعتى : 

تاريخ شروع : ژانويه ٢٠١٧  و مبلغ ١٧٩٥٠$  

٢- مكانيك خودرو : ٣٠ ژانويه ٢٠١٧ و مبلغ ١٧٩٥٠$

٣- جوشكارى : ١٦ آگست ٢٠١٧ و مبلغ ١٨٩٥٠$

4- تكنيك اموزش كودكان : ١٥٠٠٠$

كلاس مكانيك خودرو براى شيفت عصر تشكيل ميگردد و كلاسها از ساعت ١ بعد از ظهر تا ٩ شب ميباشد و اين دروه داراى تعطيلات تابستان نميباشد و بسيار سريع در حال تكميل ميباشد. 
 
همچنين كلاس طراحى صنعتى هم داراى تعطيلات تابستانى نميباشد. 
اين سه رشته به زبان فرانسه هم برگزار ميگردد.

و همچنين

 

١- انيميشن و مدل سازى و 3D :  ٢٤٤٢٠$ 
٢- تحليلگر اينترنت : ٢٢٢٦٠$ 
٣- طراحى وب : ٢٠٧١٢$
٤- امنيت شبكه : ٢٣٤٦٠$ 
٥- مديريت مالى : ١٦٩٥٠$ 
٦- كمك دندانپزشك : ٢٣٣٧٦$
٧- تكنيك اموزش كودكان : ١٥٠٠٠$
رشته هاى رديف ٧-١ هم به انگليسى و هم به فرانسه ارائه ميگردد. 

٨- كمك پرستار : ٢٨٧٤٠$ 
٩- طراحى گرافيك : ٢٠٣٥٢$ 
رشته هاى رديف رديف ٨ و ٩ فقط به زبان فرانسه  ارائه ميگردد.