<< اطلاعیه >>


1395/06/23 | نوشته ی: مدیر سایت |   947


موسسه گسترش کار پایتخت مفتخر است اعلام کند در هفته گذشته و جاری موفق به دریافت85% از ویزاهای PEQ کانادا شده است. درصورت موافقت پذیرفته شدگان نمونه ویزا دروبسایت قرار خواهدگرفت.