<< ویزای 188 استرالیا >>


1395/06/22 | نوشته ی: مدیر سایت |   2711


متقاضیان ایجاد شغل و سرمایه گذاری در استرالیا:

ویزا  188 مختص آن دسته متقاضیانی است که تمایل دارند از طریق راه اندازی کسب و کار یا سرمایه گذاری در کشور استرالیا به این کشور مهاجرت کنند ، شرایط  ویزای 188:

 

 

مزایای ویزای 188: