<< ویزای 457 استرالیا >>


1395/06/22 | نوشته ی: مدیر سایت |   3274


کار و زندگی در کشور استرالیا  از طریق انواع ویزاهای دائم و موقت امکان پذیر است .هر کدام از ویزاها پیش نیازهای خاص خود را دارند. افرادی که قصد مهاجرت دارند باید ابتدا شرایط انواع ویزاها را بررسی کرده و ویزایی را انتخاب نمایند که با شرایط آنها همخوانی دارد.

در سالهای اخیر با بالا رفتن میزان تقاضای ویزاهای نیروی کار متخصص در این کشور دولت را برآن داشته تا استاندارد های گزینش برای اقدام از طریق مدرک و رشته تحصیلی را افزایش دهند تا افراد با توانایی های بالاتر برای اشتغال در بازار کار خود استفاده نمایند، یا افراد را در سنین  کمتر و برای تحصیل به این کشور جذب و پرورش دهد تا نیرو هایی  با تطبیق پذیری بیشتر و سطح بالای دانش زبان به بازار کار خود هدایت نماید. البته روش های بسیاری برای ورود و مهاجرت قانونی به استرالیا وجود دارد که  اکثر آنها زیر مجموعه های برنامه نیروی کار متخصص هستند.

ویزای 457 نوعی ویزای کاری است  که نیاز به اسپانسر دارد. اسپانسر می تواند یک شرکت خارجی باشد که متقاضی گسترش یا افتتاح شعبه  یا شرکت مستقل در استرالیا است که مدیری در زمینه ی کاری خود را در آن می گمارد اما به کارگیری مدیر و یا هرگونه نیروی کار خارجی مستلزم اجرای قوانین و مراحلی است که طی آن کارفرما اثبات می کند که مقدور به بکارگیری نیرو از حارج از استرالیا است.

نیروی کار خارجی که به عنوان مدیر شرکت ، موفق به دریافت ویزا برای خود و خانواده خود می گردد اجازه کار در جای دیگر جز در شرکت خویش را ندارد و حقوق وی باید بر طبق قوانین به اندازه یک مدیر شاغل در استرالیا  باشد تا نیازی به دولت برای تامین هزینه های جاری زندگی نداشته باشد. خانواده فرد دریافت کننده  ویزای 457 موقت،  دارای ویزای وابسته بوده و می توانند از ادامه تحصیل یا اجازه کار تمام وقت بهره ببرند.

تمدید یا تبدیل به اقامت دائم

اغلب دارندگان ویزای 457 بعد از 2 سال کار در استرالیا جهت تبدیل ویزای موقت کاری خود به اقامت دائم اقدام می نمایند. اما میتوان از طریق direct entry stream  یا همان روند ورود مسقیم قبل از اینکه حتی یک روز با ویزای 457 اشتغال داشته باشد برای اقامت دائم به طور جدا گانه با داشتن 3 سال سابقه کار و ارائه ارزشیابی مدرک اقدام نمایند.

همچنین شما همزمان قادر به اقدام برای general skilled migration نیز هستید. این روش که از طریق سیستم  امتیاز بندی کار میکند، به ارزشیابی نیاز دارد همچنین   در این روش نیازی به معرفی و تحت پوشش کارفرما  قرار گرفتن  نیست و این بزرگتیرن مزیت آن است.  

این ویزا توانایی بالا در زبان انگلیسی را طلب نمی کند