آشنایی با کشور دانمارک

شروع یک زندگی جدید در کشوری جدید، اغلب با دگرگونی های قابل ملاحظه ای همراه است .برای انجام امور با مردمی جدید و روش های جدید مواجه خواهید شد . به خصوص دوره آغازین با چالش هایی همراه خواهد .و ممکن است کمی مبهم به نظر رسد.

مسلم است که ارائه شرح کاملی از جامعه دانمارک غیر ممکن است . مانند بیشتر کشورها ، دانمارک نیز جامعه متنوعی دارد که از فرهنگ ها و روش های زندگی متفاوتی تشکیل شده است .

دانمارک جامعه ای است دموکراتیک که آزادی، مسئولیت و فرصت های برابر را برای همگان بدون توجه به جنسیت ،نژاد و پیش زمینه ها ی فرهنگی آنها فراهم می آورد. همه آزادند هر گونه که می خواهند فکر کنند در مورد احساسات خود صحبت کنند یا بنویسند انجمن هایی تشکیل بدهند آداب مذهبی خود را به جاآورند یا روش زندگی متفاوتی را دنبال کنند. برابری و آزادی فردی جزو ارزش های بنیادین جامعه دانمارک محسوب می شوند و تنها بر اساس احترام به برابری و آزادی فردی دیگران محدود می گردند

 گفتگو و تصمیم گیری مشترک در تمام سطوح جامعه بسیار اهمیت دارد. شهروندان برای شرکت   درفرآیندهای دموکراتیک تشویق می شوند تا به عنوان مثال، در حوزه های شهرداری، در یک حزب سیاسی،در حوزه محل سکونت، در یک انجمن تفریحی یا در کودکستان یا مدرسه بچه ها مشارکت نماید در دانمارک هر کسی موظف است تا حد توان سهم خود را ادا نموده و از طریق تحصیل، اشتغال و پرداخت مالیات با جامعه همکاری نماید. جامعه به وسیله نظام مالیاتی خود می تواند بسیاری از وظایف ضروری را انجام دهد و مزایا و فرصت های زیادی را در اختیار شهروندان قرار دهد همه شهروندان مشمول تحصیلات، تحصیلات رایگان نموده و در بیشتر موارد در طول دوره تحصیل حمایت های اقتصادی می شود به همین ترتیب برای شهروندان مشمول معالجات بیمارستانی و پزشکی خدمات رایگان ارائه می شود. سالمندان و اشخاص ناتوان نیز مشمول دریافت کمک های خاص در زندگی روزمره می شود

شهروندانی که قادر به کار کردن باشند ولی نتوانند برای خود کاری پیدا نمایند، می توانند کمک های

  مالی خود اشتغالی دریافت نمایند تا در اولین فرصت ممکن زندگی فعال خود را آغاز نمایند.

دانمارک دارای اقتصاد نوین و کاملا توسعه یافته است و از نظر زیست محیطی و بیوتکنولوژی، طراحی و سایر زمینه هایی که در آنها مهارت و آگاهی ضروری است، یکی از ملت های پیشرو می باشد دانمارک کشوری است که برای هر کسی که بخواهد در جامعه مشارکت داشته باشد، فرصتهای گوناگونی را فراهم می آورد

یکی ازتلاش های کلیه شهروندان بومی و جدید دانمارک، حفظ و توسعه جامعه ای باز است که آزادی،

پیشرفت و فرصت رادراختیار همگان قرارمیدهد. گوناگونی که شما و سایرین از بیرون با خود به همراه می آورید می تواند موجب افزایش پویایی و تجدید نوآوری ها شود

با امید به این که شما نیز در جامعه ای که اکنون بخشی از آن شده اید به صورتی فعال سهم داشته باشید،

نوشته های مرتبط

کانادا

بیمه خدمات درمانی کانادا

√ بیمه ی خدمات درمانی دانشجویان بین المللی در کانادا دانشجویانی که به قصد تحصیل به خارج از کشور می روند، به قدری در هیجان و ترس این تغییر در شیوه و سبک زندگی، شهر جدید، فرصت های زیاد، دوستان تازه و … غرق می شوند که کاملا مسائل سلامت و رفاهی خود را فراموش می کنند. […]

عمومی

مهمترین سوالات ویزای شینگن در روز مصاحبه

هرکسی که اهل سفر کردن باشد، بالاخره یک بار سر و کارش به روز مصاحبه‌ی ویزای شینگن می‌افتد. این روز، روز مهمی است و نمی‌توان آن را ساده انگاشت و در حد یک گفتگوی کوتاه بین شما و افسر ویزا خلاصه‌اش کرد. در این جلسه، باید تمامی اطلاعات را دقیق و بی هیچ کم و کاست در[…]